Bảng Ngọc Ryze
C
Mid

Bảng Ngọc Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật
Quá Tải
Q
Ngục Cổ Ngữ
W
Dòng Chảy Ma Pháp
E
Vòng Xoáy Không Gian
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/8
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ryze Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
3%
Tăng Tốc Pha
97%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
77%
Mau Lẹ
23%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
26%
Thủy Thượng Phiêu
66%
Cuồng Phong Tích Tụ
8%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
22%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
77%
Offense
26%
Offense
65%
Offense
13%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
36%
Flex
63%
62%
130