Bảng Ngọc Ryze
D
Mid

Bảng Ngọc Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật
Quá Tải
Q
Ngục Cổ Ngữ
W
Dòng Chảy Ma Pháp
E
Vòng Xoáy Không Gian
R
Pháp Sư
Pháp Sư
57/62
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ryze runes

Ryze Tăng Tốc Pha

Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
Sách Phép
Pháp Thuật
Sách Phép
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
3%
Thiên Thạch Bí Ẩn
2%
Tăng Tốc Pha
95%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
97%
Áo Choàng Mây
3%
Thăng Tiến Sức Mạnh
62%
Mau Lẹ
35%
Tập Trung Tuyệt Đối
3%
Thiêu Rụi
26%
Thủy Thượng Phiêu
54%
Cuồng Phong Tích Tụ
20%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
2%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
7%
Giao Hàng Bánh Quy
93%
Thấu Thị Vũ Trụ
92%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
5%
8%
88%
5%
99%
0%
0%
12%
24%
65%
46%
114
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Ryze runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ryze.
Đặc quyền Then chốt
Tăng Tốc Pha
54%
Sách Phép
34%
4%
Rune Path Trend
Tăng Tốc Pha
Cảm Hứng
12.22
45%
Sách Phép
Pháp Thuật
12.21
44%
Sách Phép
Pháp Thuật
12.20
29%