Bảng Ngọc Ryze
D
Mid

Bảng Ngọc Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật
Quá Tải
Q
Ngục Cổ Ngữ
W
Dòng Chảy Ma Pháp
E
Vòng Xoáy Không Gian
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ryze Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
1%
Tăng Tốc Pha
99%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
99%
Áo Choàng Mây
1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
40%
Mau Lẹ
59%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
15%
Thủy Thượng Phiêu
66%
Cuồng Phong Tích Tụ
19%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
1%
Bước Chân Màu Nhiệm
18%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
10%
Giao Hàng Bánh Quy
83%
Thấu Thị Vũ Trụ
17%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
70%
Offense
5%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
35%
Flex
62%
58%
20