Bảng Ngọc Ryze
C
Mid

Bảng Ngọc Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật
Quá Tải
Q
Ngục Cổ Ngữ
W
Dòng Chảy Ma Pháp
E
Vòng Xoáy Không Gian
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Ryze Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
1%
Tăng Tốc Pha
99%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
89%
Mau Lẹ
9%
Tập Trung Tuyệt Đối
2%
Thiêu Rụi
54%
Thủy Thượng Phiêu
34%
Cuồng Phong Tích Tụ
12%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
>99%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
17%
Offense
53%
Offense
32%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
39%
Flex
56%
72%
59