Bảng Ngọc Ryze
C
Mid

Bảng Ngọc Ryze

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
4/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ryze runes

Ryze
...

...
...
0%
91%
9%
100%
0%
0%
0%
28%
72%
81%
32
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Ryze runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ryze.
Đặc quyền Then chốt
91%
4%
4%
Rune Path Trend
13.19
100%
13.18
71%
13.17
91%