Bảng Ngọc Singed
A
Top

Bảng Ngọc Singed

Q
W
E
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Singed runes

Singed
...

...
...
100%
0%
0%
88%
0%
0%
6%
0%
6%
28%
4
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Singed runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Singed.
Đặc quyền Then chốt
90%
10%
Rune Path Trend
14.4
50%
14.3
50%
14.2
100%