Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Singed
A
Top

Bảng Ngọc Singed

Xé Gió
Phun Khói Độc
Q
Keo Siêu Dính
W
Hất
E
Thuốc Hóa Điên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Singed Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
34%
Dải Băng Năng Lượng
29%
Áo Choàng Mây
37%
Thăng Tiến Sức Mạnh
14%
Mau Lẹ
86%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
100%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
11%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
89%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
3%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
51%
11