Bảng Ngọc Volibear
A
Jungle

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lôi Thần Giáng Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
10/10
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Volibear Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
93%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
6%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
34%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
66%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
42%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
58%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
63%
Thăng Tiến Sức Mạnh
28%
Mau Lẹ
15%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
93%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
80%
Flex
21%
86%
93