Bảng Ngọc Volibear
S
Jungle

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lôi Thần Giáng Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Volibear Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
30%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
70%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
83%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
17%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
24%
Thời Điểm Hoàn Hảo
22%
Thị Trường Tương Lai
54%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
7%
Flex
67%
Flex
26%
45%
68