Bảng Ngọc Volibear
C
Jungle

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lôi Thần Giáng Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
7/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Volibear runes

Volibear Sẵn Sàng Tấn Công

Sẵn Sàng Tấn Công
Pháp Thuật
Sẵn Sàng Tấn Công
Pháp Thuật
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
99%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
14%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
86%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
35%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
94%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
60%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
47%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
1%
99%
0%
100%
0%
0%
0%
94%
6%
68%
22
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Volibear runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Volibear.
Đặc quyền Then chốt
Sẵn Sàng Tấn Công
89%
9%
<1%
Rune Path Trend
Sẵn Sàng Tấn Công
Pháp Thuật
12.22
75%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.21
50%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.20
70%