Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Volibear
D
Jungle

Bảng Ngọc Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lôi Thần Giáng Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Volibear Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
32%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
68%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
47%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
53%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
64%
Thăng Tiến Sức Mạnh
3%
Mau Lẹ
51%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
82%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
<1%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
22%
Flex
68%
Flex
17%
52%
39