Bảng Ngọc Lee Sin
S
Jungle

Bảng Ngọc Lee Sin

Loạn Đả
Sóng Âm / Vô Ảnh Cước
Q
Hộ Thể / Kiên Định
W
Địa Chấn / Dư Chấn
E
Nộ Long Cước
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
15/10
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
42%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lee Sin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
35%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
65%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
50%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
50%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
3%
Offense
94%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
28%
95%
397