Bảng Ngọc Lee Sin
C
Jungle

Bảng Ngọc Lee Sin

Loạn Đả
Sóng Âm / Vô Ảnh Cước
Q
Hộ Thể / Kiên Định
W
Địa Chấn / Dư Chấn
E
Nộ Long Cước
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
70/52
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lee Sin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
27%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
73%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
65%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
35%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
2%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
10%
Flex
76%
Flex
18%
95%
516