Bảng Ngọc Lee Sin
S
Jungle

Bảng Ngọc Lee Sin

Loạn Đả
Sóng Âm / Vô Ảnh Cước
Q
Hộ Thể / Kiên Định
W
Địa Chấn / Dư Chấn
E
Nộ Long Cước
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
73/62
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
36%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Lee Sin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
49%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
51%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
1%
Offense
96%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
70%
Flex
34%
76%
517