Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Rammus
C
Jungle

Bảng Ngọc Rammus

Vỏ Gai
Quả Cầu Tốc Độ
Q
Thế Thủ
W
Khiêu Khích Điên Cuồng
E
Cú Nhảy Chấn Động
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Rammus Runes

Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
100%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
25%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
75%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
25%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
75%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
75%
Flex
25%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
100%
2