Bảng Ngọc Rammus
C
Jungle

Bảng Ngọc Rammus

Vỏ Gai
Quả Cầu Tốc Độ
Q
Thế Thủ
W
Khiêu Khích Điên Cuồng
E
Cú Nhảy Chấn Động
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
5/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Rammus runes

Rammus Dư Chấn

Dư Chấn
Chuẩn Xác
Dư Chấn
Dư Chấn
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
97%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
93%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
7%
Lan Tràn
50%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
50%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
58%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
42%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
0%
>99%
0%
12%
88%
<1%
19%
78%
3%
96%
31
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
This is a Rammus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Rammus.
Đặc quyền Then chốt
Dư Chấn
100%
Rune Path Trend
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.22
100%
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.21
95%
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.20
79%