Bảng Ngọc Rammus
A
Jungle

Bảng Ngọc Rammus

Vỏ Gai
Quả Cầu Tốc Độ
Q
Thế Thủ
W
Khiêu Khích Điên Cuồng
E
Cú Nhảy Chấn Động
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Rammus Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
94%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
6%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
97%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
88%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
12%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
3%
Flex
97%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
94%
Flex
3%
73%
10