Bảng Ngọc Shyvana
A
Jungle

Bảng Ngọc Shyvana

Cuồng Nộ Long Nhân
Song Long Thủ
Q
Rực Cháy
W
Hơi Thở Của Rồng
E
Hóa Rồng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Shyvana Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
96%
Nhịp Độ Chết Người
4%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
29%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
71%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
18%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
82%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
100%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
43%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
57%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
59%
Flex
37%
Flex
4%
49%
8