Bảng Ngọc Shyvana
D
Jungle

Bảng Ngọc Shyvana

Cuồng Nộ Long Nhân
Song Long Thủ
Q
Rực Cháy
W
Hơi Thở Của Rồng
E
Hóa Rồng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Shyvana runes

Shyvana Sẵn Sàng Tấn Công

Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
28%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
72%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
100%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
39%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
61%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
17%
28%
56%
62%
6
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Shyvana runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Shyvana.
Đặc quyền Then chốt
Sẵn Sàng Tấn Công
72%
17%
Chinh Phục
3%
Rune Path Trend
Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
13.1
100%
12.23
100%
Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
12.22
47%