Khắc chế Dr. Mundo
C
Top

Khắc chế Dr. Mundo

Điên Thì Cứ Đi
Cưa Nhiễm Khuẩn
Q
Sốc Điện Tim
W
Đập Bầm Dập
E
Suýt Quá Liều
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Dr. Mundo

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GangplankDr. Mundo
60%
9/6
69526811.5
GragasDr. Mundo
60%
6/4
2252761.2
GnarDr. Mundo
30%
3/7
1082211.6
Cho'GathDr. Mundo
100%
1/0
-46107-4
Jarvan IVDr. Mundo
100%
1/0
51836524
ZacDr. Mundo
100%
2/0
1,0731,65824.5
AatroxDr. Mundo
75%
3/1
80088120.3
RenektonDr. Mundo
66.7%
2/1
1,3631,11232.7
GwenDr. Mundo
55.6%
5/4
45618112.1
KayleDr. Mundo
50%
4/4
-251-2561.5

Pros played as Dr. Mundo

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Dr. MundoTryndamere
100%
1/0
55445022
Dr. MundoGragas
100%
1/0
-1,657-1,838-33
Dr. MundoDarius
100%
1/0
-754-625-10
Dr. MundoOlaf
0%
0/1
-47947-14
Dr. Mundo
0%
0/1
-851-57113
Dr. MundoRenekton
0%
0/2
-183-448-13.5
Dr. MundoRumble
0%
0/1
-687-388-7
Dr. Mundo
0%
0/1
-1,189-1,475-15
Dr. MundoGwen
0%
0/1
-914-1,445-8

Kết quả lane

Renekton
Renekton
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Tryndamere
Tryndamere
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Rumble
Rumble
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Darius
Darius
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng