Khắc chế Cho'Gath
D
Top

Khắc chế Cho'Gath

Thú Ăn Thịt
Rạn Nứt
Q
Tiếng Gầm Hoang Dã
W
Phóng Gai
E
Xơi Tái
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Cho'Gath

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VladimirCho'Gath
100%
1/0
1,8171,76538
KayleCho'Gath
100%
1/0
2303518
SionCho'Gath
100%
1/0
-558-212-12
SylasCho'Gath
100%
1/0
3,4692,74957
RenektonCho'Gath
100%
1/0
85444416
KennenCho'Gath
100%
1/0
1,5261,75038
YoneCho'Gath
100%
1/0
57851116
GwenCho'Gath
100%
1/0
519-248-14
UrgotCho'Gath
0%
0/1
66866320
GangplankCho'Gath
0%
0/3
457702.7

Pros played as Cho'Gath

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Cho'GathGangplank
84.6%
11/2
-257-473.3
Cho'Gath
100%
1/0
-454-851-4
Cho'Gath
100%
1/0
-282-818-7
Cho'Gath
50%
1/1
307515.5
Cho'GathVladimir
0%
0/1
-425-5081
Cho'Gath
0%
0/1
3373049
Cho'GathKennen
0%
0/1
-1,908-512-5
Cho'Gath
0%
0/1
-776-9540
Cho'GathJayce
0%
0/1
-2015436
Cho'Gath
0%
0/2
-515-680-20.5

Kết quả lane

Gangplank
Gangplank
13 đã chơi với
3/7/3
Thắng/Thua/D
23.1%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Vladimir
Vladimir
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Kennen
Kennen
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Jayce
Jayce
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng