Khắc chế Aurelion Sol
D
Adc

Khắc chế Aurelion Sol

Trung Tâm Vũ Trụ
Tinh Vân Cầu
Q
Khai Mở Thiên Hà
W
Du Hành Không Gian
E
Sóng Ánh Sáng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Aurelion Sol

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10

Pros played as Aurelion Sol

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10

Kết quả lane