Lên đồ Aurelion Sol
D
Adc

Lên đồ Aurelion Sol

Trung Tâm Vũ Trụ
Tinh Vân Cầu
Q
Khai Mở Thiên Hà
W
Du Hành Không Gian
E
Sóng Ánh Sáng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

noBuildFoundWithUsedCriterias

Thử dùng các tiêu chí khác.