Probuild Annie
B
Mid

Probuild Annie

Hỏa Cuồng
Hỏa Cầu
Q
Thiêu Cháy
W
Khiên Lửa
E
Triệu Hồi: Tibbers
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Champion
Runes
KDA
Inventory
AHaHaCiK
12
Mid
12.13
Tốc BiếnThiêu Đốt
Sốc ĐiệnPháp Thuật
2/7/4
0.9
Phong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp Sư
Bão Tố Luden
Đồng Hồ Cát ZhonyaNhẫn Doran
Máy Quét Oracle
12
Perkz
14
Mid
12.12
Tốc BiếnThiêu Đốt
Thú Săn MồiCảm Hứng
3/10/9
1.2
Đai Tên Lửa Hextech
Gậy Quá Khổ
Máy Chuyển Pha Hextech
Giày Pháp SưPhong Ấn Hắc Ám
Máy Quét Oracle
20
Soligo
15
Mid
12.12
Thiêu ĐốtTốc Biến
Sốc ĐiệnPháp Thuật
3/4/5
2.0
Đai Tên Lửa Hextech
Ngọn Lửa Hắc Hóa
Đồng Hồ Vụn VỡNhẫn Doran
Sách QuỷGiày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
26