Khắc chế Annie
B
Mid

Khắc chế Annie

Hỏa Cuồng
Hỏa Cầu
Q
Thiêu Cháy
W
Khiên Lửa
E
Triệu Hồi: Tibbers
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Annie

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ZileanAnnie
100%
1/0
1625041
AkaliAnnie
100%
1/0
193-3363
LuxAnnie
100%
1/0
30440312
LissandraAnnie
100%
1/0
1,0461,08754
SyndraAnnie
100%
1/0
46064324
YoneAnnie
100%
2/0
55045314
VexAnnie
100%
1/0
85655815
AzirAnnie
66.7%
2/1
88884831
AhriAnnie
60%
3/2
1,05251210.8
OriannaAnnie
50%
1/1
-32924616.5

Pros played as Annie

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AnnieAkali
100%
1/0
-646-209-4
AnnieAhri
0%
0/1
-150-509
AnnieLissandra
0%
0/1
9111,23741

Kết quả lane

Akali
Akali
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Lissandra
Lissandra
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng