Aegis
Jungle

Lên đồ Aegis

Champion
Runes
KDA
Inventory
Lee Sin
12
Jungle
11.19
Tốc BiếnTrừng Phạt
Chinh PhụcCảm Hứng
0/2/2
1.0
Chùy Hấp Huyết
Búa Gỗ
Thuốc Tái Sử Dụng
Mắt Kiểm SoátGiày Thủy Ngân
Mắt Xanh
17