Ackerman
Sup

Lên đồ Ackerman

Champion
Runes
KDA
Inventory
Braum
9
Sup
11.19
Kiệt SứcTốc Biến
Hộ VệCảm Hứng
0/3/1
0.3
Giáp Bạch NgọcGiáp Lụa
Mắt Kiểm SoátGiày Thủy Ngân
Hỏa NgọcÁo Vải
Máy Quét Oracle
58