Khắc chế Zyra
B
Sup

Khắc chế Zyra

Khu Vườn Gai Góc
Bó Gai Chết Chóc
Q
Xum Xuê
W
Rễ Cây Trói Buộc
E
Bụi Gai Kỳ Dị
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Zyra

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JannaZyra
100%
1/0
-6632468
TaricZyra
100%
1/0
-1,628-1,0132
LeonaZyra
100%
2/0
1312153
LuxZyra
100%
1/0
1588502
NautilusZyra
100%
1/0
281338-2
Tahm KenchZyra
100%
1/0
1,21371745
NamiZyra
100%
2/0
26339-4
BardZyra
100%
1/0
-1,328-31610
Renata GlascZyra
100%
3/0
473476-1
KarmaZyra
85.7%
6/1
392257-2.3

Pros played as Zyra

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Zyra
100%
1/0
1,2078954
Zyra
100%
1/0
343-43-13
Zyra
100%
1/0
68-385-8
ZyraLeona
100%
1/0
8342552
ZyraXerath
100%
1/0
9818942
ZyraNami
100%
1/0
1,1151,36312
ZyraBard
100%
1/0
619241-2
ZyraAshe
66.7%
2/1
1993293
ZyraNautilus
66.7%
2/1
1,032339-3.3
Zyra
66.7%
2/1
289702.3

Kết quả lane

Lulu
Lulu
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
3 đã chơi với
2/0/1
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
3/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Pyke
Pyke
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng