Khắc chế Zilean
A
Sup

Khắc chế Zilean

Lọ Trữ Thời Gian
Bom Hẹn Giờ
Q
Rút Ngắn Thời Gian
W
Bẻ Cong Thời Gian
E
Đảo Ngược Thời Gian
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
∞%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Zilean

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Renata GlascZilean
55.6%
10/8
47118-3.3
KarmaZilean
53.8%
7/6
49941-2.2
RakanZilean
50%
8/8
55-10.2
YuumiZilean
40%
4/6
-142-81-5.6
FiddlesticksZilean
100%
1/0
-217-479-5
SorakaZilean
100%
1/0
551-234-7
EliseZilean
100%
2/0
1,329512-0.5
AmumuZilean
85.7%
6/1
18137110
AsheZilean
77.8%
7/2
182-184-2.6
JannaZilean
66.7%
4/2
-1821040.2

Pros played as Zilean

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ZileanRenata Glasc
54.5%
6/5
2545389
ZileanRakan
26.7%
4/11
-7-760.4
ZileanLeona
100%
1/0
906310-4
ZileanNautilus
100%
1/0
1,261470-4
ZileanTahm Kench
100%
1/0
153-285-11
ZileanNami
100%
1/0
-52-570
ZileanYuumi
75%
3/1
-7234.8
ZileanSoraka
50%
1/1
1414653
ZileanBraum
50%
1/1
301299-8.5
Zilean
33.3%
1/2
-308597

Kết quả lane

Rakan
Rakan
15 đã chơi với
5/7/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
11 đã chơi với
7/3/1
Thắng/Thua/D
63.6%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
7 đã chơi với
4/2/1
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
4 đã chơi với
1/1/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
3 đã chơi với
0/1/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Soraka
Soraka
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Braum
Braum
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng