Khắc chế Zac
B
Jungle

Khắc chế Zac

Phân Bào
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Nảy! Nảy! Nảy
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Zac

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Ngộ KhôngZac
68.8%
11/5
5181111.4
Lee SinZac
60%
6/4
249818.6
TaliyahZac
60%
6/4
3932448.8
ViegoZac
56.3%
9/7
4593248.7
TrundleZac
41.7%
5/7
6534989.4
Bel'VethZac
40%
4/6
32-1085.1
TaricZac
100%
1/0
47349811
Kha'ZixZac
100%
1/0
117-1414
ZedZac
100%
1/0
1,14391717
EkkoZac
100%
2/0
25828017.5

Pros played as Zac

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ZacXin Zhao
100%
2/0
68759612.5
Zac
100%
2/0
-387711.5
ZacTrundle
100%
2/0
-950-450-7.5
ZacElise
100%
4/0
-2874857.5
Zac
100%
1/0
773-175-22
ZacHecarim
100%
1/0
547-1143
ZacKha'Zix
100%
1/0
-266-2604
ZacBel'Veth
100%
1/0
-75-237-14
Zac
66.7%
2/1
-349131-0.3
ZacViego
62.5%
5/3
-263-17-5.9

Kết quả lane

Viego
Viego
8 đã chơi với
3/4/1
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Talon
Talon
7 đã chơi với
0/7/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
6 đã chơi với
2/2/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
5 đã chơi với
0/4/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Elise
Elise
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
4 đã chơi với
0/2/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Xin Zhao
Xin Zhao
2 đã chơi với
2/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng