Khắc chế Yuumi
A
Sup

Khắc chế Yuumi

Đánh Ra Khiên
Mũi Tên Thơ Thẩn
Q
Như Hình Với Bóng!
W
Tăng Động
E
Chương Cuối
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
68/80
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
39%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Yuumi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
JannaYuumi
80%
8/2
96-2231.2
LuluYuumi
68.2%
30/14
73-551.9
ThreshYuumi
63.6%
7/4
-116-2910.8
AsheYuumi
63.3%
19/11
293-953.5
NamiYuumi
62.9%
22/13
4001631.8
SingedYuumi
62.5%
10/6
20916117.1
BardYuumi
62.5%
15/9
339653.4
TaricYuumi
60%
6/4
-101-3114.8
RakanYuumi
60%
30/20
-17-3810.6
AmumuYuumi
57.9%
11/8
31029113

Pros played as Yuumi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YuumiThresh
80%
8/2
585358-9.8
YuumiSenna
60.6%
20/13
-426-80-3.4
YuumiTahm Kench
57.9%
11/8
-200-416-42.3
YuumiRenata Glasc
55.4%
31/25
-10144-3.2
YuumiNautilus
55.3%
26/21
247134-12.6
YuumiAshe
54.2%
13/11
-17107-3.7
YuumiAlistar
53.8%
7/6
27673-11.4
YuumiPyke
52%
13/12
-184-38-11.5
YuumiNami
51.4%
18/17
-37101-0.2
YuumiSona
50%
8/8
407-45-2

Kết quả lane

Renata Glasc
Renata Glasc
56 đã chơi với
17/26/13
Thắng/Thua/D
30.4%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
52 đã chơi với
10/33/9
Thắng/Thua/D
19.2%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
51 đã chơi với
21/19/11
Thắng/Thua/D
41.2%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
47 đã chơi với
15/20/12
Thắng/Thua/D
31.9%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
46 đã chơi với
18/16/12
Thắng/Thua/D
39.1%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
35 đã chơi với
14/13/8
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
33 đã chơi với
9/19/5
Thắng/Thua/D
27.3%
Tỉ lệ thắng
Pyke
Pyke
25 đã chơi với
1/19/5
Thắng/Thua/D
4%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
24 đã chơi với
9/9/6
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
21 đã chơi với
10/6/5
Thắng/Thua/D
47.6%
Tỉ lệ thắng