Khắc chế Yone
A
Mid

Khắc chế Yone

Đạo Của Kẻ Săn
Tử Kiếm
Q
Trảm Hồn
W
Xuất Hồn
E
Đoạt Mệnh
R
Sát Thủ
Sát Thủ
33/42
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Yone

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
RyzeYone
73.7%
14/5
44933010.2
TaliyahYone
65.6%
21/11
-265-284-3.7
RenektonYone
62.5%
10/6
5372927.6
AkaliYone
58.1%
25/18
341861
CorkiYone
55.6%
10/8
141-740.5
AhriYone
55.6%
30/24
55592.9
AzirYone
55.3%
42/34
72227.3
OriannaYone
53.8%
7/6
32435417.3
Twisted FateYone
52.9%
9/8
21-223-9.3
SwainYone
52.6%
10/9
-245-372-3.1

Pros played as Yone

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YoneYasuo
75%
18/6
4313864.9
YoneAhri
64.9%
24/13
2562779.5
YoneLeBlanc
63.6%
14/8
-143-178-1.8
YoneTaliyah
59.5%
25/17
42648314.8
YoneViktor
59.4%
19/13
2501205
YoneAkali
57.1%
24/18
11017
YoneLissandra
53.3%
8/7
-395-177-2.5
YoneVex
53.3%
8/7
832194.3
YoneVeigar
50%
5/5
43932611.7
YoneAzir
49%
25/26
1521151.5

Kết quả lane

Sylas
Sylas
51 đã chơi với
22/19/10
Thắng/Thua/D
43.1%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
51 đã chơi với
18/19/14
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
47 đã chơi với
20/13/14
Thắng/Thua/D
42.6%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
42 đã chơi với
18/14/10
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
42 đã chơi với
31/6/5
Thắng/Thua/D
73.8%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
37 đã chơi với
17/14/6
Thắng/Thua/D
45.9%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
32 đã chơi với
13/4/15
Thắng/Thua/D
40.6%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
24 đã chơi với
14/6/4
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
22 đã chơi với
4/11/7
Thắng/Thua/D
18.2%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
18 đã chơi với
7/5/6
Thắng/Thua/D
38.9%
Tỉ lệ thắng