Khắc chế Yasuo
S
Mid

Khắc chế Yasuo

Đạo Của Lãng Khách
Bão Kiếm
Q
Tường Gió
W
Quét Kiếm
E
Trăn Trối
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
∞%
Tỉ lệ bị chọn
∞%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Yasuo

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YoneYasuo
77.3%
17/5
4774485.4
TaliyahYasuo
63.6%
14/8
46106-0.5
AhriYasuo
62.2%
23/14
-272-60-2.9
SylasYasuo
55.8%
24/19
1432151.6
LissandraYasuo
50%
7/7
-208452.4
SwainYasuo
45.5%
5/6
-775-757-13
AkaliYasuo
44.4%
8/10
47200-1.8
LeBlancYasuo
40%
4/6
-62-25-0.2
AzirYasuo
34.6%
9/17
-1101391.3
OriannaYasuo
100%
1/0
000

Pros played as Yasuo

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YasuoAkali
57.1%
8/6
147-2223
YasuoZoe
56.3%
9/7
21823914.6
YasuoSylas
46.2%
6/7
32929311.9
YasuoYone
46.2%
6/7
2752684.8
YasuoAzir
45.5%
5/6
-4182.5
YasuoAhri
43.5%
10/13
60743712.3
YasuoLeBlanc
100%
5/0
139-16312.5
YasuoKassadin
100%
2/0
1,6101,20842.5
YasuoXerath
100%
1/0
-1,254-6014
YasuoSyndra
100%
3/0
1,24460912.3

Kết quả lane

Ahri
Ahri
23 đã chơi với
14/3/6
Thắng/Thua/D
60.9%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
16 đã chơi với
8/5/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
14 đã chơi với
4/8/2
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
13 đã chơi với
9/3/1
Thắng/Thua/D
69.2%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
13 đã chơi với
6/5/2
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
11 đã chơi với
6/2/3
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Renekton
Renekton
8 đã chơi với
2/4/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Lissandra
Lissandra
7 đã chơi với
2/4/1
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Vex
Vex
7 đã chơi với
1/4/2
Thắng/Thua/D
14.3%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
6 đã chơi với
5/1/0
Thắng/Thua/D
83.3%
Tỉ lệ thắng