Khắc chế Volibear
A
Jungle

Khắc chế Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lôi Thần Giáng Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Volibear

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KindredVolibear
90.9%
10/1
39988-3.4
TaliyahVolibear
53.8%
7/6
263-12-1.3
Ngộ KhôngVolibear
51.9%
14/13
240-15-3.5
Lee SinVolibear
48.5%
16/17
159-252.4
Bel'VethVolibear
47.5%
19/21
27839011.3
DianaVolibear
45.5%
5/6
1161798.4
PoppyVolibear
40%
4/6
-256-218-6.5
ViegoVolibear
30%
6/14
3871924.8
Xin ZhaoVolibear
100%
3/0
3912827
QiyanaVolibear
100%
2/0
1,335254-1.5

Pros played as Volibear

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VolibearDiana
80%
12/3
429-49-9.9
VolibearKha'Zix
70%
7/3
2843125.1
VolibearViego
64%
16/9
-245-119-6.7
VolibearTaliyah
60%
6/4
-271582.2
VolibearGraves
58.8%
10/7
-213-164-7.1
VolibearNgộ Không
57.9%
11/8
2122727.1
VolibearNidalee
54.5%
6/5
-1811813.3
VolibearLee Sin
47.4%
9/10
-15712.8
Volibear
100%
1/0
389-451-8
VolibearXin Zhao
100%
3/0
135-62-4.5

Kết quả lane

Viego
Viego
25 đã chơi với
8/12/5
Thắng/Thua/D
32%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
19 đã chơi với
9/8/2
Thắng/Thua/D
47.4%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
19 đã chơi với
8/9/2
Thắng/Thua/D
42.1%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
17 đã chơi với
6/7/4
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
15 đã chơi với
10/4/1
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
11 đã chơi với
6/4/1
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Kha'Zix
Kha'Zix
10 đã chơi với
7/2/1
Thắng/Thua/D
70%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
4/2/1
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
7 đã chơi với
3/4/0
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng