Khắc chế Vladimir
D
Top

Khắc chế Vladimir

Huyết Thệ
Truyền Máu
Q
Hồ Máu
W
Thủy Triều Máu
E
Máu Độc
R
Pháp Sư
Pháp Sư
4/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Vladimir

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GangplankVladimir
63.5%
47/27
-26-136-2.6
GnarVladimir
58.3%
7/5
5223794.6
GwenVladimir
51.6%
16/15
85435
KayleVladimir
50%
7/7
1973104.2
GragasVladimir
50%
5/5
-26-26-4.5
AatroxVladimir
41.7%
5/7
5025847.8
UrgotVladimir
100%
1/0
-1,010-1,010-7
SingedVladimir
100%
1/0
97-99-1
DariusVladimir
100%
1/0
509836-5
JayceVladimir
100%
3/0
173-902.7

Pros played as Vladimir

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VladimirAatrox
69.2%
9/4
22310412.8
VladimirFiora
50%
5/5
2782079.7
VladimirGangplank
45%
27/33
-31346.3
VladimirSion
100%
1/0
1,4091,02132
VladimirSinged
100%
1/0
58-134-2
VladimirCho'Gath
100%
1/0
1,8171,76538
VladimirNasus
100%
3/0
-244-624-0.3
Vladimir
100%
2/0
-431298
VladimirDarius
100%
2/0
1,7461,53442
Vladimir
100%
2/0
1,16791319.5

Kết quả lane

Gangplank
Gangplank
60 đã chơi với
26/20/14
Thắng/Thua/D
43.3%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
13 đã chơi với
6/3/4
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Fiora
Fiora
10 đã chơi với
3/3/4
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
9 đã chơi với
7/0/2
Thắng/Thua/D
77.8%
Tỉ lệ thắng
Kennen
Kennen
7 đã chơi với
2/2/3
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
7 đã chơi với
3/4/0
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Jayce
Jayce
6 đã chơi với
4/2/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
3 đã chơi với
1/0/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Nasus
Nasus
3 đã chơi với
0/3/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng