Khắc chế Viktor
S
Mid

Khắc chế Viktor

Tiến Hóa Huy Hoàng
Chuyển Hóa Năng Lượng
Q
Trường Trọng Lực
W
Tia Chết Chóc
E
Bão Điện Từ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Viktor

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SwainViktor
70%
14/6
200-302
AhriViktor
64.7%
33/18
681171.2
AkaliViktor
64%
16/9
952051.5
YoneViktor
58.6%
17/12
2911265.4
TaliyahViktor
52.9%
18/16
-35-291.5
AzirViktor
51.8%
29/27
1321223.3
SylasViktor
47.5%
19/21
15190-2.7
LeBlancViktor
46.7%
7/8
2482381
CorkiViktor
42.9%
9/12
308573.9
OriannaViktor
36.4%
4/7
90685.6

Pros played as Viktor

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ViktorAhri
73.1%
19/7
14331810.4
ViktorCorki
61.1%
11/7
2753184.2
ViktorTaliyah
60%
9/6
26754521.8
ViktorSwain
58.3%
7/5
29827512.4
ViktorZoe
57.9%
11/8
-691526.1
ViktorAkali
57.1%
8/6
232-2848.9
ViktorAzir
53.1%
17/15
2182416.7
ViktorSylas
52.9%
18/16
-54-349.3
ViktorYone
46.2%
12/14
-119-730.6
Viktor
38.5%
5/8
-28616013.2

Kết quả lane

Sylas
Sylas
34 đã chơi với
15/12/7
Thắng/Thua/D
44.1%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
32 đã chơi với
16/9/7
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
26 đã chơi với
12/7/7
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
26 đã chơi với
8/7/11
Thắng/Thua/D
30.8%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
19 đã chơi với
6/7/6
Thắng/Thua/D
31.6%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
18 đã chơi với
9/5/4
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
15 đã chơi với
9/4/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
14 đã chơi với
6/4/4
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
...
13 đã chơi với
6/5/2
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Swain
Swain
12 đã chơi với
6/2/4
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng