Khắc chế Viktor
A
Mid

Khắc chế Viktor

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
8/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Viktor

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
86.2%
25/4
248332.6
76.9%
10/3
604784.7
75%
9/3
280285.4
70.6%
12/5
212314.3
70%
7/3
158159-0.6
65%
13/7
282266.6
50%
6/6
199-258-3.3
50%
5/5
-281-413-7.8
27.3%
3/8
71-1601.1
100%
3/0
783345-4.3

Pros played as Viktor

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
58.3%
7/5
-11313214.6
50%
5/5
327-307.1
45.5%
10/12
19125410.9
40%
4/6
-3420017.5
36.4%
4/7
19523214.4
30%
3/7
1691075.4
30%
9/21
1311684.6
100%
1/0
-1,438-1,037-27
100%
2/0
-1,078-326-1.5
100%
2/0
195-684

Kết quả lane

...
30 đã chơi với
14/7/9
Thắng/Thua/D
46.7%
Tỉ lệ thắng
...
22 đã chơi với
12/5/5
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
...
12 đã chơi với
4/6/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
5/4/2
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
4/4/2
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
4/2/4
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
5/2/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
5/1/3
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
5/3/1
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
2/4/2
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng