Khắc chế Vayne
B
Adc

Khắc chế Vayne

Thợ Săn Bóng Đêm
Nhào Lộn
Q
Mũi Tên Bạc
W
Kết Án
E
Giờ Khắc Cuối Cùng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Vayne

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
TwitchVayne
70.6%
12/5
5311737.3
SivirVayne
60.9%
14/9
50978.7
ZeriVayne
60%
15/10
31629115
KalistaVayne
50%
6/6
1,27235022.1
Kai'SaVayne
46.7%
7/8
17623215
EzrealVayne
28.6%
6/15
-641786.6
TristanaVayne
100%
7/0
1,487-1712.6
Miss FortuneVayne
100%
2/0
1,02731719.5
SamiraVayne
85.7%
6/1
308-207.6
JhinVayne
60%
3/2
50532121.6

Pros played as Vayne

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VayneZeri
60%
9/6
310150-1.9
VayneEzreal
57.1%
12/9
121-783.1
VayneSivir
50%
10/10
79730.4
VayneKalista
27.3%
3/8
-38610-1
VayneAshe
100%
1/0
183-260-15
Vayne
100%
1/0
1,009-60219
Vayne
100%
1/0
211-2361
VayneSeraphine
100%
2/0
136-1262.5
VayneYasuo
100%
2/0
248-343-1
VayneJhin
100%
4/0
93210812

Kết quả lane

Ezreal
Ezreal
21 đã chơi với
9/7/5
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
20 đã chơi với
7/8/5
Thắng/Thua/D
35%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
15 đã chơi với
7/7/1
Thắng/Thua/D
46.7%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
11 đã chơi với
3/7/1
Thắng/Thua/D
27.3%
Tỉ lệ thắng
Samira
Samira
9 đã chơi với
3/4/2
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Aphelios
Aphelios
6 đã chơi với
5/0/1
Thắng/Thua/D
83.3%
Tỉ lệ thắng
Draven
Draven
6 đã chơi với
2/3/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Kai'Sa
Kai'Sa
6 đã chơi với
4/1/1
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Jhin
Jhin
4 đã chơi với
4/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Xayah
Xayah
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng