Khắc chế Udyr
D
Jungle

Khắc chế Udyr

Linh Hầu
Võ Hổ
Q
Võ Rùa
W
Võ Gấu
E
Võ Phượng Hoàng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
18/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Udyr

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
TaliyahUdyr
75%
9/3
42514-7.8
Bel'VethUdyr
73.3%
11/4
-439-661-10.3
DianaUdyr
71.4%
10/4
275138-1.8
Ngộ KhôngUdyr
68.4%
13/6
-289-467-17.9
GravesUdyr
66.7%
8/4
-52-447-13.3
ViegoUdyr
63%
17/10
-235-304-8.6
KindredUdyr
60%
9/6
11-212-8.8
Lee SinUdyr
55%
11/9
-291-552-16.4
OlafUdyr
100%
3/0
-546-450-7.7
NocturneUdyr
100%
1/0
-176-1,186-23

Pros played as Udyr

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
UdyrKindred
75%
9/3
4954721.5
UdyrBel'Veth
66.7%
8/4
93987421.8
UdyrDiana
60%
6/4
35436610.3
UdyrViego
60%
12/8
20659717.2
UdyrNidalee
53.8%
7/6
-14241322.6
Udyr
50%
5/5
4745447.4
UdyrNgộ Không
50%
10/10
58575621.8
UdyrLee Sin
42.9%
9/12
12547815.9
UdyrTaliyah
42.9%
9/12
19454815.6
UdyrGraves
25%
3/9
28059915.4

Kết quả lane

Lee Sin
Lee Sin
21 đã chơi với
9/6/6
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
21 đã chơi với
13/5/3
Thắng/Thua/D
61.9%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
20 đã chơi với
16/1/3
Thắng/Thua/D
80%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
20 đã chơi với
13/5/2
Thắng/Thua/D
65%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
13 đã chơi với
5/5/3
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
12 đã chơi với
6/2/4
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
12 đã chơi với
7/3/2
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
12 đã chơi với
12/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng