Khắc chế Twisted Fate
D
Mid

Khắc chế Twisted Fate

Gian Lận
Phi Bài
Q
Chọn Bài
W
Tráo Bài
E
Định Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Twisted Fate

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AzirTwisted Fate
46.2%
6/7
-2027210.9
SylasTwisted Fate
44.4%
12/15
954046.7
AhriTwisted Fate
40%
6/9
-387212.6
SionTwisted Fate
100%
1/0
-63761-15
KatarinaTwisted Fate
100%
1/0
-562365-19
OriannaTwisted Fate
100%
3/0
4801,01929
AkaliTwisted Fate
100%
3/0
-361665
GarenTwisted Fate
100%
1/0
916-914
SyndraTwisted Fate
100%
1/0
5811976
ZoeTwisted Fate
66.7%
4/2
3853459.2

Pros played as Twisted Fate

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Twisted FateSylas
44.4%
12/15
-49-178-1.4
Twisted FateAhri
43.8%
7/9
203-29-5.9
Twisted FateYone
36.4%
4/7
2827-3
Twisted FateSion
100%
1/0
1,0963899
Twisted Fate
100%
3/0
-288-60-8.7
Twisted Fate
100%
1/0
540161-7
Twisted Fate
100%
1/0
1,270-707-7
Twisted Fate
100%
1/0
-27343810
Twisted FateLissandra
100%
1/0
7974044
Twisted Fate
100%
2/0
362-642

Kết quả lane

Sylas
Sylas
27 đã chơi với
8/11/8
Thắng/Thua/D
29.6%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
16 đã chơi với
7/5/4
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
11 đã chơi với
4/1/6
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
9 đã chơi với
7/1/1
Thắng/Thua/D
77.8%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
9 đã chơi với
4/3/2
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
9 đã chơi với
0/3/6
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Swain
Swain
9 đã chơi với
5/2/2
Thắng/Thua/D
55.6%
Tỉ lệ thắng
Katarina
Katarina
7 đã chơi với
7/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
7 đã chơi với
4/2/1
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
6 đã chơi với
2/1/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng