Khắc chế Taric
S
Sup

Khắc chế Taric

Can Đảm
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Vũ Trụ Rạng Ngời
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
7/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Taric

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
BardTaric
58.3%
7/5
2721-11.5
Renata GlascTaric
50%
6/6
110-209-12.3
NautilusTaric
40%
10/15
-1027-1.3
RakanTaric
33.3%
4/8
100-85-10.4
RellTaric
100%
1/0
-640-1,164-53
BraumTaric
100%
1/0
689182
JannaTaric
75%
3/1
330-134-14.3
BlitzcrankTaric
75%
3/1
2864354
ThreshTaric
75%
3/1
-313-72-1
KarmaTaric
66.7%
2/1
221211-9

Pros played as Taric

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
TaricRenata Glasc
69.2%
9/4
-18621313.1
TaricYuumi
60%
6/4
-101-3114.8
TaricNautilus
51.3%
20/19
1012-0.1
TaricAshe
100%
2/0
622636.5
TaricPyke
100%
6/0
344286-1.2
Taric
100%
1/0
706106
Taric
100%
1/0
-1,628-1,0132
TaricThresh
100%
2/0
715477.5
TaricAmumu
83.3%
5/1
380213-2.4
TaricLulu
83.3%
5/1
693417.5

Kết quả lane

Nautilus
Nautilus
39 đã chơi với
16/13/10
Thắng/Thua/D
41%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
13 đã chơi với
6/6/1
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
10 đã chơi với
5/5/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Alistar
Alistar
6 đã chơi với
2/3/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Amumu
Amumu
6 đã chơi với
4/2/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Pyke
Pyke
6 đã chơi với
5/0/1
Thắng/Thua/D
83.3%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
6 đã chơi với
3/1/2
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Tahm Kench
Tahm Kench
5 đã chơi với
2/2/1
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
5 đã chơi với
4/1/0
Thắng/Thua/D
80%
Tỉ lệ thắng