Khắc chế Syndra
D
Mid

Khắc chế Syndra

Tối Thượng
Quả Cầu Bóng Tối
Q
Ý Lực
W
Quét Tan Kẻ Yếu
E
Bùng Nổ Sức Mạnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Syndra

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AzirSyndra
63.6%
7/4
-1303934.1
SylasSyndra
54.5%
6/5
267249-0.5
RenektonSyndra
100%
1/0
1,42966522
GarenSyndra
100%
1/0
92-1650
SeraphineSyndra
100%
1/0
589320-3
YasuoSyndra
100%
3/0
1,24460912.3
VexSyndra
100%
3/0
5786773
TaliyahSyndra
85.7%
6/1
-125-385-9.1
AkaliSyndra
71.4%
5/2
-191-217-8.9
IreliaSyndra
66.7%
4/2
19027917.8

Pros played as Syndra

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SyndraTaliyah
66.7%
8/4
64563218.3
SyndraZoe
50%
6/6
28237116.4
Syndra
100%
1/0
46064324
SyndraTwisted Fate
100%
1/0
5811976
Syndra
100%
1/0
1,5591,45238
Syndra
100%
1/0
-1,207-1,469-27
Syndra
100%
1/0
1,3041,08727
SyndraYasuo
100%
4/0
2172976.7
Syndra
100%
1/0
77460436
SyndraYone
100%
2/0
57132919.5

Kết quả lane

Zoe
Zoe
12 đã chơi với
7/3/2
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
12 đã chơi với
9/2/1
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Akali
Akali
8 đã chơi với
6/1/1
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
6 đã chơi với
3/2/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Sylas
Sylas
6 đã chơi với
5/1/0
Thắng/Thua/D
83.3%
Tỉ lệ thắng
Ryze
Ryze
5 đã chơi với
3/2/0
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Irelia
Irelia
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
5 đã chơi với
2/0/3
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
5 đã chơi với
3/2/0
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Yasuo
Yasuo
4 đã chơi với
3/1/0
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng