Khắc chế Singed
A
Top

Khắc chế Singed

Xé Gió
Phun Khói Độc
Q
Keo Siêu Dính
W
Hất
E
Thuốc Hóa Điên
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Singed

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GragasSinged
50%
5/5
42458014.1
GnarSinged
50%
5/5
1,18493442.3
GangplankSinged
46.7%
7/8
93864527.5
OlafSinged
100%
1/0
1,4051,08755
OrnnSinged
100%
2/0
38557418
RumbleSinged
100%
2/0
294-345-3.5
AkaliSinged
100%
3/0
1,5211,62634.3
JayceSinged
100%
1/0
1,21366736
KledSinged
100%
1/0
9051,34628
YoneSinged
100%
1/0
1,7261,68437

Pros played as Singed

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SingedUrgot
100%
1/0
-488-20-3
Singed
100%
1/0
97-99-1
Singed
100%
1/0
-935-1,243-32
SingedGragas
100%
1/0
-289-543-10
SingedKennen
100%
1/0
-48175-25
SingedGnar
100%
1/0
-1,219-578-35
SingedYone
100%
1/0
-1,272-849-38
SingedGwen
100%
2/0
96183-12.5
SingedGangplank
50%
1/1
-125-227-8
SingedOrnn
50%
1/1
-1,310-1,533-18

Kết quả lane

Gangplank
Gangplank
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ornn
Ornn
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Fiora
Fiora
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Urgot
Urgot
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng