Khắc chế Shyvana
B
Top

Khắc chế Shyvana

Cuồng Nộ Long Nhân
Song Long Thủ
Q
Rực Cháy
W
Hơi Thở Của Rồng
E
Hóa Rồng
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Shyvana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SejuaniShyvana
75%
9/3
5852347.4
GangplankShyvana
47.8%
22/24
466258.9
FioraShyvana
47.4%
9/10
66121520.1
GnarShyvana
46.4%
13/15
3197115.5
YoneShyvana
45.5%
5/6
44720215.8
GragasShyvana
37.5%
6/10
41124410.1
OlafShyvana
100%
2/0
90356112
SylasShyvana
100%
1/0
1,7681,34535
RumbleShyvana
100%
3/0
3511451.7
MordekaiserShyvana
100%
1/0
7291,15341

Pros played as Shyvana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ShyvanaGragas
66.7%
12/6
-78-402.6
ShyvanaCamille
58.3%
7/5
-200915.3
ShyvanaGwen
52.9%
9/8
-300-94-8.2
ShyvanaGangplank
51.5%
17/16
-15535-2.1
ShyvanaSejuani
43.8%
7/9
-138-425.8
ShyvanaFiora
43.8%
7/9
-31695-5.9
ShyvanaRenekton
40%
4/6
-357-72-7.6
ShyvanaYone
40%
4/6
-633-336-7.6
ShyvanaGnar
39.3%
11/17
-500-184-9.1
Shyvana
100%
1/0
-776-726-2

Kết quả lane

Gangplank
Gangplank
33 đã chơi với
12/15/6
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
28 đã chơi với
5/14/9
Thắng/Thua/D
17.9%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
18 đã chơi với
5/6/7
Thắng/Thua/D
27.8%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
17 đã chơi với
6/11/0
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
16 đã chơi với
4/9/3
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Fiora
Fiora
16 đã chơi với
6/7/3
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Camille
Camille
12 đã chơi với
4/5/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Renekton
Renekton
10 đã chơi với
3/5/2
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
10 đã chơi với
2/8/0
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Riven
Riven
9 đã chơi với
4/2/3
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng