Khắc chế Shen
A
Top

Khắc chế Shen

Lá Chắn Kiếm Khí
Công Kích Hoàng Hôn
Q
Bảo Hộ Linh Hồn
W
Vô Ảnh Bộ
E
Nhất Thống
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Shen

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SejuaniShen
85.7%
12/2
3171539.5
GangplankShen
78.6%
11/3
1,06550124.2
GnarShen
45.5%
5/6
73647425.3
Cho'GathShen
100%
1/0
-282-818-7
SylasShen
100%
3/0
8091,00121.7
CassiopeiaShen
100%
1/0
2,0661,61235
RumbleShen
75%
3/1
73148520.3
AatroxShen
71.4%
5/2
90954122.1
CamilleShen
66.7%
2/1
-2246623.7
GwenShen
57.1%
4/3
1,10249130.9

Pros played as Shen

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ShenGangplank
100%
1/0
-594-6-9
ShenRenekton
100%
1/0
-971-26-14
ShenGragas
100%
2/0
1443442
ShenAkali
100%
1/0
8317918
Shen
100%
1/0
-700-2-31
ShenYone
100%
2/0
-43-179-0.5
ShenAkshan
100%
1/0
-748-249-12
ShenJax
66.7%
2/1
210-67-8.7
ShenOlaf
50%
2/2
-644-344-21
ShenRumble
50%
1/1
-107-581-15.5

Kết quả lane

Olaf
Olaf
4 đã chơi với
1/3/0
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
4 đã chơi với
1/2/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Fiora
Fiora
3 đã chơi với
0/2/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Aatrox
Aatrox
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Rumble
Rumble
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Gragas
Gragas
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng