Khắc chế Samira
A
Adc

Khắc chế Samira

Thích Thể Hiện
Ứng Biến
Q
Lốc Kiếm
W
Đánh Liều
E
Hỏa Ngục Liên Xạ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Samira

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SeraphineSamira
71.4%
10/4
-532-1983.1
TwitchSamira
63.2%
12/7
-281-91-0.6
KalistaSamira
60.6%
20/13
54431610
DravenSamira
60%
9/6
95532617.6
ZeriSamira
59.2%
29/20
-261-1444.3
EzrealSamira
55.6%
25/20
-80686
SennaSamira
54.5%
6/5
-976-479-51.5
NilahSamira
54.5%
6/5
-1412481.7
Kai'SaSamira
54.2%
13/11
75343915.9
LucianSamira
48.5%
16/17
-276569.4

Pros played as Samira

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SamiraSivir
58.3%
14/10
8191017.9
SamiraSeraphine
57.1%
8/6
61511910.3
SamiraKai'Sa
53.8%
7/6
-1071065.1
SamiraEzreal
52.9%
18/16
407505.2
SamiraDraven
50%
5/5
-530-92-3.4
SamiraKalista
50%
13/13
-304-292-9
SamiraTwitch
46.2%
12/14
335349.2
SamiraLucian
43.8%
7/9
321-9-0.7
SamiraAphelios
41.7%
5/7
99415.4
SamiraZeri
31.3%
5/11
406770.7

Kết quả lane

Ezreal
Ezreal
34 đã chơi với
19/9/6
Thắng/Thua/D
55.9%
Tỉ lệ thắng
Twitch
Twitch
26 đã chơi với
16/6/4
Thắng/Thua/D
61.5%
Tỉ lệ thắng
Kalista
Kalista
26 đã chơi với
10/12/4
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Sivir
Sivir
24 đã chơi với
14/7/3
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
Lucian
Lucian
16 đã chơi với
9/6/1
Thắng/Thua/D
56.3%
Tỉ lệ thắng
Zeri
Zeri
16 đã chơi với
6/5/5
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng
Seraphine
Seraphine
14 đã chơi với
9/3/2
Thắng/Thua/D
64.3%
Tỉ lệ thắng
Kai'Sa
Kai'Sa
13 đã chơi với
6/5/2
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
Aphelios
Aphelios
12 đã chơi với
6/5/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Jhin
Jhin
12 đã chơi với
3/8/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng