Khắc chế Ryze
D
Mid

Khắc chế Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật
Quá Tải
Q
Ngục Cổ Ngữ
W
Dòng Chảy Ma Pháp
E
Vòng Xoáy Không Gian
R
Pháp Sư
Pháp Sư
9/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Ryze

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AhriRyze
80%
8/2
2783191.4
GalioRyze
63.6%
7/4
-214-398-14.2
AzirRyze
61.9%
13/8
-7574.1
SylasRyze
58%
29/21
1955-7.2
TaliyahRyze
50%
5/5
-399-152-1.9
YoneRyze
30%
3/7
-51-168-6.5
ZileanRyze
100%
1/0
-54278-1
VeigarRyze
100%
1/0
-379-747-17
XerathRyze
100%
1/0
53523814
SeraphineRyze
100%
1/0
-18412311

Pros played as Ryze

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
RyzeYone
68.4%
13/6
49032910.7
RyzeGalio
54.5%
6/5
36327414.1
RyzeAzir
50%
13/13
30-153-2
RyzeTaliyah
47.1%
8/9
45337911.9
RyzeAhri
46.7%
7/8
113802.5
RyzeSylas
44.6%
33/41
17011011.1
RyzeZoe
33.3%
4/8
2753498.1
RyzeLeBlanc
16.7%
2/10
1-147.1
RyzeCassiopeia
100%
1/0
-641,56118
RyzeAkali
100%
7/0
36314712.1

Kết quả lane

Sylas
Sylas
74 đã chơi với
42/22/10
Thắng/Thua/D
56.8%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
26 đã chơi với
9/10/7
Thắng/Thua/D
34.6%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
19 đã chơi với
14/3/2
Thắng/Thua/D
73.7%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
17 đã chơi với
10/1/6
Thắng/Thua/D
58.8%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
15 đã chơi với
7/5/3
Thắng/Thua/D
46.7%
Tỉ lệ thắng
LeBlanc
LeBlanc
12 đã chơi với
6/5/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
12 đã chơi với
8/4/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Galio
Galio
11 đã chơi với
5/2/4
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
9 đã chơi với
6/1/2
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Orianna
Orianna
8 đã chơi với
3/1/4
Thắng/Thua/D
37.5%
Tỉ lệ thắng