Khắc chế Renata Glasc
A
Sup

Khắc chế Renata Glasc

Cấp Vốn
Bắt Tay
Q
Cứu Cánh
W
Hỏa Lực Yểm Trợ
E
Hợp Chất Điên Loạn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
46/35
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Renata Glasc

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SorakaRenata Glasc
76.5%
13/4
3343042.7
TaricRenata Glasc
73.3%
11/4
-10930413.1
LuluRenata Glasc
62.9%
39/23
238105-1.2
RellRenata Glasc
60%
6/4
-307759.3
YuumiRenata Glasc
55.2%
32/26
-7757-3.2
RakanRenata Glasc
54.7%
47/39
-901337.6
ZileanRenata Glasc
54.5%
6/5
2545389
AmumuRenata Glasc
52.4%
22/20
-70-566.8
AsheRenata Glasc
51.6%
65/61
130-32-0.1
SennaRenata Glasc
50.7%
35/34
372901.7

Pros played as Renata Glasc

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Renata GlascSona
69.2%
9/4
3472683.9
Renata GlascRakan
69.1%
67/30
38399-7.8
Renata GlascBlitzcrank
61.3%
19/12
11946-6.4
Renata GlascSoraka
60.9%
14/9
178820.5
Renata GlascLeona
59.1%
13/9
35184-8.3
Renata GlascKarma
58.3%
67/48
-9181-0.5
Renata GlascYuumi
57%
49/37
77-992.3
Renata GlascNami
56.3%
45/35
-71132
Renata GlascAshe
56%
42/33
-341260.5
Renata GlascJanna
56%
28/22
286173-2

Kết quả lane

Nautilus
Nautilus
124 đã chơi với
59/46/19
Thắng/Thua/D
47.6%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
115 đã chơi với
47/49/19
Thắng/Thua/D
40.9%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
97 đã chơi với
58/19/20
Thắng/Thua/D
59.8%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
93 đã chơi với
44/35/14
Thắng/Thua/D
47.3%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
86 đã chơi với
41/25/20
Thắng/Thua/D
47.7%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
80 đã chơi với
42/24/14
Thắng/Thua/D
52.5%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
75 đã chơi với
38/27/10
Thắng/Thua/D
50.7%
Tỉ lệ thắng
Pyke
Pyke
70 đã chơi với
24/29/17
Thắng/Thua/D
34.3%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
51 đã chơi với
22/18/11
Thắng/Thua/D
43.1%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
50 đã chơi với
30/10/10
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng