Khắc chế Rakan
D
Sup

Khắc chế Rakan

Bộ Cánh Ma Thuật
Phi Tiêu Lấp Lánh
Q
Xuất Hiện Hoàng Tráng
W
Điệu Nhảy Tiếp Viện
E
Bộ Pháp Thần Tốc
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
6/9
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Rakan

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AlistarRakan
75%
12/4
121083.7
Renata GlascRakan
69.2%
63/28
36095-7.6
BardRakan
68.2%
15/7
347229-6.1
AsheRakan
62.5%
10/6
432254-8.5
GragasRakan
60%
6/4
-37450.4
PykeRakan
58.9%
43/30
3961790.6
LuluRakan
57.9%
11/8
118-45-9.7
MorganaRakan
50%
6/6
160-72-7.8
NautilusRakan
50%
26/26
108342.5
KarmaRakan
47.2%
17/19
43524-6.9

Pros played as Rakan

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
RakanKarma
68%
34/16
-2002147.6
RakanNami
65.7%
23/12
-2226710.1
RakanYuumi
63.6%
28/16
-75-8910.5
RakanSenna
60.6%
20/13
-449-2053.8
RakanLeona
60%
9/6
209-72-4.9
RakanRenata Glasc
56.8%
46/35
-1101097.5
RakanLulu
56.7%
17/13
-293157.3
RakanBlitzcrank
55.6%
10/8
274192-2.1
RakanNautilus
53.8%
43/37
71-14-1.8
RakanThresh
52.9%
9/8
106-2-1.3

Kết quả lane

Pyke
Pyke
102 đã chơi với
36/51/15
Thắng/Thua/D
35.3%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
81 đã chơi với
31/30/20
Thắng/Thua/D
38.3%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
80 đã chơi với
28/37/15
Thắng/Thua/D
35%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
50 đã chơi với
19/20/11
Thắng/Thua/D
38%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
44 đã chơi với
16/19/9
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
35 đã chơi với
13/15/7
Thắng/Thua/D
37.1%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
33 đã chơi với
10/11/12
Thắng/Thua/D
30.3%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
30 đã chơi với
12/12/6
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
28 đã chơi với
8/10/10
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
22 đã chơi với
11/8/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng