Khắc chế Qiyana
D
Jungle

Khắc chế Qiyana

Đặc Quyền Hoàng Gia
Nguyên Tố Thịnh Nộ / Nhát Chém Nguyên Tố
Q
Mượn Lực Địa Hình
W
Táo Bạo
E
Thế Giới Bùng Nổ
R
Sát Thủ
Sát Thủ
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
15%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Qiyana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KindredQiyana
54.5%
12/10
-141895.3
ViegoQiyana
50%
12/12
-131134.9
Bel'VethQiyana
47.4%
9/10
-147-55-0.8
TaliyahQiyana
47.1%
8/9
-842134.8
GravesQiyana
38.5%
5/8
-4820410.5
Ngộ KhôngQiyana
38.1%
8/13
-207-93-3.2
Lee SinQiyana
37.5%
9/15
-229743.7
NidaleeQiyana
23.1%
3/10
2392166.5
FiddlesticksQiyana
100%
1/0
-22438914
Nunu & WillumpQiyana
100%
2/0
43643110.5

Pros played as Qiyana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
QiyanaViego
75%
9/3
35384-2.4
QiyanaLee Sin
46.2%
6/7
4692041.2
QiyanaFiddlesticks
100%
1/0
1,663-34-9
QiyanaJarvan IV
100%
1/0
2,9232,15839
QiyanaElise
100%
1/0
1,62879120
QiyanaUdyr
100%
2/0
482-29-17.5
QiyanaPantheon
100%
1/0
109-1,111-15
QiyanaVolibear
100%
2/0
1,335254-1.5
QiyanaRengar
100%
1/0
1,4191,14324
QiyanaKayn
100%
1/0
249-626-21

Kết quả lane

Lee Sin
Lee Sin
13 đã chơi với
5/3/5
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
12 đã chơi với
6/3/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
7 đã chơi với
6/1/0
Thắng/Thua/D
85.7%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
7 đã chơi với
4/1/2
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
4 đã chơi với
1/3/0
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Talon
Talon
4 đã chơi với
3/1/0
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Kha'Zix
Kha'Zix
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng