Qiyana Các Clip
D
Jungle

Qiyana Các Clip

Đặc Quyền Hoàng Gia
Nguyên Tố Thịnh Nộ / Nhát Chém Nguyên Tố
Q
Mượn Lực Địa Hình
W
Táo Bạo
E
Thế Giới Bùng Nổ
R
Sát Thủ
Sát Thủ
6/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm
Các Clip mới nhất