Khắc chế Pyke
A
Sup

Khắc chế Pyke

Quà Của Kẻ Chết Đuối
Đâm Thấu Xương
Q
Lặn Mất Tăm
W
Dòng Nước Ma Quái
E
Tử Thần Đáy Sâu
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
4/4
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
29%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Pyke

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
NautilusPyke
65.6%
21/11
-307-2342.1
SennaPyke
59.4%
19/13
500-14-5.7
LuluPyke
57.9%
11/8
-196-314-9.8
YuumiPyke
56%
14/11
-148-24-11.3
LeonaPyke
54.5%
12/10
-492-2221.4
RakanPyke
52.5%
53/48
-248-74-0.1
Renata GlascPyke
52.4%
33/30
28-45-7.5
AshePyke
51.9%
14/13
-135-159-6.8
KarmaPyke
51.7%
15/14
-12-105-4.1
NamiPyke
50%
9/9
72-75-11.4

Pros played as Pyke

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
PykeTahm Kench
71.4%
15/6
156-239-27.9
PykeLulu
67.9%
19/9
2803897.7
PykeSoraka
64.3%
9/5
5382468.4
PykeThresh
63.6%
7/4
674177-0.4
PykeRakan
58.9%
43/30
3961790.6
PykeAshe
58.1%
18/13
121367.1
PykeYuumi
56.3%
18/14
45327211.6
PykeBraum
54.5%
6/5
375234-2
PykeSona
50%
7/7
1561548
PykeBlitzcrank
50%
5/5
5191980.7

Kết quả lane

Renata Glasc
Renata Glasc
85 đã chơi với
44/24/17
Thắng/Thua/D
51.8%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
73 đã chơi với
45/23/5
Thắng/Thua/D
61.6%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
55 đã chơi với
27/17/11
Thắng/Thua/D
49.1%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
50 đã chơi với
27/15/8
Thắng/Thua/D
54%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
43 đã chơi với
17/17/9
Thắng/Thua/D
39.5%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
36 đã chơi với
23/6/7
Thắng/Thua/D
63.9%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
32 đã chơi với
24/6/2
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
31 đã chơi với
17/9/5
Thắng/Thua/D
54.8%
Tỉ lệ thắng
Lulu
Lulu
28 đã chơi với
21/6/1
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
27 đã chơi với
17/5/5
Thắng/Thua/D
63%
Tỉ lệ thắng