Khắc chế Poppy
C
Jungle

Khắc chế Poppy

Sứ Giả Thép
Búa Chấn Động
Q
Không Thể Lay Chuyển
W
Xung Phong
E
Sứ Giả Phán Quyết
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/2
Thắng/Thua
∞%
Tỉ lệ bị chọn
∞%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Poppy

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
KindredPoppy
69.2%
9/4
7542424.3
PantheonPoppy
66.7%
8/4
5803318.8
ViPoppy
65%
13/7
-27864.7
ViegoPoppy
57.1%
24/18
1872386.7
DianaPoppy
56.3%
9/7
32658314.4
TaliyahPoppy
56.3%
18/14
82846712.3
OlafPoppy
53.8%
7/6
-10026815.5
NidaleePoppy
50%
7/7
65844311.3
Lee SinPoppy
47.8%
33/36
2641675.1
TrundlePoppy
46.2%
12/14
-17-85-1.7

Pros played as Poppy

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
PoppyEkko
80%
8/2
32123-7.1
PoppyDiana
69.2%
27/12
-207-326-11
PoppyGraves
67.9%
19/9
-474-196-5.4
PoppyTrundle
65.1%
28/15
851434
PoppyPantheon
63.6%
7/4
-639-140-7.5
PoppyNgộ Không
63.3%
38/22
2702394.7
PoppyBel'Veth
59.4%
19/13
-226-143-7.6
PoppyKayn
56.3%
9/7
-111-393-9.1
PoppyLee Sin
56.1%
37/29
-76-53-4.5
PoppyKindred
55.6%
10/8
-300-237-3.8

Kết quả lane

Lee Sin
Lee Sin
66 đã chơi với
25/31/10
Thắng/Thua/D
37.9%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
66 đã chơi với
16/37/13
Thắng/Thua/D
24.2%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
60 đã chơi với
33/14/13
Thắng/Thua/D
55%
Tỉ lệ thắng
Trundle
Trundle
43 đã chơi với
19/16/8
Thắng/Thua/D
44.2%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
39 đã chơi với
8/19/12
Thắng/Thua/D
20.5%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
35 đã chơi với
9/18/8
Thắng/Thua/D
25.7%
Tỉ lệ thắng
Bel'Veth
Bel'Veth
32 đã chơi với
9/18/5
Thắng/Thua/D
28.1%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
28 đã chơi với
3/18/7
Thắng/Thua/D
10.7%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
28 đã chơi với
7/14/7
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Rek'Sai
Rek'Sai
23 đã chơi với
5/10/8
Thắng/Thua/D
21.7%
Tỉ lệ thắng