Khắc chế Pantheon
D
Jungle

Khắc chế Pantheon

Chiến Ý
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Khiên Trời Giáng
W
Tiến Công Vũ Bão
E
Trời Sập
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
12/10
Thắng/Thua
5%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Pantheon

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Ngộ KhôngPantheon
80%
8/2
68-224-4.1
PoppyPantheon
66.7%
8/4
-578-122-7.8
ViPantheon
62.5%
10/6
-305-130-3.3
Lee SinPantheon
54.5%
6/5
-81-85-0.3
OlafPantheon
100%
1/0
1,8971,31810
Xin ZhaoPantheon
100%
3/0
-157251-6
ShyvanaPantheon
100%
1/0
303-312
QiyanaPantheon
100%
1/0
109-1,111-15
TaliyahPantheon
75%
6/2
3332737.7
NidaleePantheon
66.7%
2/1
6983187.7

Pros played as Pantheon

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
PantheonPoppy
61.5%
8/5
4933047.7
PantheonLee Sin
60.9%
14/9
25464-0.7
PantheonHecarim
60%
6/4
-682-446-7.9
PantheonNgộ Không
56.5%
13/10
2941634.7
PantheonTaliyah
54.5%
6/5
2561-2.4
PantheonNidalee
53.8%
7/6
-348-97-1.8
PantheonGraves
52.4%
11/10
-4523-5.2
PantheonViego
42.9%
9/12
9100
PantheonVi
40%
4/6
1061977.1
Pantheon
100%
1/0
000

Kết quả lane

Ngộ Không
Ngộ Không
23 đã chơi với
14/6/3
Thắng/Thua/D
60.9%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
23 đã chơi với
12/7/4
Thắng/Thua/D
52.2%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
21 đã chơi với
7/9/5
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
21 đã chơi với
8/7/6
Thắng/Thua/D
38.1%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
13 đã chơi với
4/8/1
Thắng/Thua/D
30.8%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
13 đã chơi với
8/2/3
Thắng/Thua/D
61.5%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
11 đã chơi với
4/4/3
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
Hecarim
Hecarim
10 đã chơi với
3/6/1
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
Vi
Vi
10 đã chơi với
6/3/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Jarvan IV
Jarvan IV
8 đã chơi với
6/2/0
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng