Khắc chế Ornn
A
Top

Khắc chế Ornn

Chế Tạo Tại Chỗ
Núi Lửa Phun Trào
Q
Thổi Bễ
W
Xung Kích Bỏng Cháy
E
Hỏa Dương Hiệu Triệu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Ornn

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
GragasOrnn
60%
12/8
2811094.5
SejuaniOrnn
59.1%
13/9
4864919.8
GwenOrnn
57.1%
12/9
49838321.6
GnarOrnn
55.6%
10/8
47626918
GangplankOrnn
48.4%
15/16
323-476.8
CamilleOrnn
45.5%
5/6
12-2003.5
YoneOrnn
36.4%
4/7
70626519.2
SionOrnn
100%
1/0
-11640-7
TryndamereOrnn
100%
2/0
1,49685819.5
IreliaOrnn
100%
1/0
1,2541,05023

Pros played as Ornn

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
OrnnRumble
60%
6/4
-360-48-4.9
OrnnGwen
60%
9/6
8799-4.4
OrnnYone
58.3%
7/5
43381-1.1
OrnnGnar
56.3%
9/7
-273-88-9.6
OrnnGragas
55%
11/9
14110510.2
OrnnCamille
46.2%
6/7
25541.7
OrnnSejuani
43.8%
7/9
1022515.6
OrnnRenekton
36.4%
4/7
-599-454-9.3
OrnnVladimir
100%
1/0
54994915
OrnnSinged
100%
1/0
-517-1010

Kết quả lane

Gragas
Gragas
20 đã chơi với
9/6/5
Thắng/Thua/D
45%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
16 đã chơi với
8/5/3
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Gnar
Gnar
16 đã chơi với
4/9/3
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
15 đã chơi với
7/6/2
Thắng/Thua/D
46.7%
Tỉ lệ thắng
Camille
Camille
13 đã chơi với
7/3/3
Thắng/Thua/D
53.8%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
12 đã chơi với
5/5/2
Thắng/Thua/D
41.7%
Tỉ lệ thắng
Renekton
Renekton
11 đã chơi với
2/7/2
Thắng/Thua/D
18.2%
Tỉ lệ thắng
Rumble
Rumble
10 đã chơi với
3/6/1
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
9 đã chơi với
4/2/3
Thắng/Thua/D
44.4%
Tỉ lệ thắng
Jax
Jax
8 đã chơi với
4/4/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng