Khắc chế Orianna
D
Mid

Khắc chế Orianna

Lên Dây Cót
Lệnh: Tấn Công
Q
Lệnh: Phát Sóng
W
Lệnh: Bảo Vệ
E
Lệnh: Sóng Âm
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Orianna

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AhriOrianna
69.2%
9/4
113280.3
AzirOrianna
57.1%
8/6
4023028.6
TaliyahOrianna
54.5%
6/5
891671.7
SylasOrianna
52.4%
11/10
35575-1.6
AkaliOrianna
40%
4/6
-146-345-2.1
ZileanOrianna
100%
1/0
-840-134-8
RenektonOrianna
100%
2/0
8602238.5
YoneOrianna
100%
3/0
9154427
LissandraOrianna
75%
3/1
7784037.5
CorkiOrianna
60%
3/2
-92-167-0.2

Pros played as Orianna

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
OriannaZoe
70%
7/3
30459822
OriannaAzir
66.7%
8/4
-114-254-2.2
OriannaSylas
53.8%
7/6
-12317511.1
OriannaViktor
36.4%
4/7
90685.6
OriannaGalio
100%
1/0
46639716
OriannaTwisted Fate
100%
3/0
4801,01929
Orianna
100%
3/0
24424620
Orianna
100%
1/0
000
Orianna
100%
1/0
342-41624
Orianna
100%
1/0
24941012

Kết quả lane

Sylas
Sylas
13 đã chơi với
5/3/5
Thắng/Thua/D
38.5%
Tỉ lệ thắng
Azir
Azir
12 đã chơi với
4/4/4
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Viktor
Viktor
11 đã chơi với
6/4/1
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
Zoe
Zoe
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Ahri
Ahri
7 đã chơi với
4/3/0
Thắng/Thua/D
57.1%
Tỉ lệ thắng
Yone
Yone
7 đã chơi với
3/3/1
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
6 đã chơi với
5/0/1
Thắng/Thua/D
83.3%
Tỉ lệ thắng
Ryze
Ryze
5 đã chơi với
2/1/2
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Cassiopeia
Cassiopeia
5 đã chơi với
3/2/0
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
Corki
Corki
4 đã chơi với
3/1/0
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng