Khắc chế Nunu & Willump
B
Jungle

Khắc chế Nunu & Willump

Tiếng Gọi Nơi Băng Giá
Nuốt Chửng
Q
Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết
W
Pháo Tuyết
E
Tuyệt Đỉnh Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Nunu & Willump

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Bel'VethNunu & Willump
72.7%
8/3
5294608.5
Lee SinNunu & Willump
61.1%
11/7
2221412
TaliyahNunu & Willump
60%
9/6
5442568.1
ViegoNunu & Willump
22.2%
4/14
153612.6
KarthusNunu & Willump
100%
1/0
54582731
PantheonNunu & Willump
100%
1/0
000
TalonNunu & Willump
100%
1/0
1,47781422
VolibearNunu & Willump
100%
2/0
5043812.5
GravesNunu & Willump
83.3%
5/1
1,55591116
TrundleNunu & Willump
75%
3/1
26570-6

Pros played as Nunu & Willump

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Nunu & WillumpXin Zhao
100%
1/0
-813212-4
Nunu & WillumpLee Sin
100%
1/0
-518-8731
Nunu & WillumpPoppy
100%
2/0
2735394.5
Nunu & WillumpTalon
100%
1/0
-1,248-697-2
Nunu & WillumpTaliyah
100%
2/0
-272-209-7.5
Nunu & WillumpKindred
100%
1/0
-2871744
Nunu & WillumpEkko
100%
1/0
635-17310
Nunu & WillumpQiyana
100%
2/0
43643110.5
Nunu & WillumpNgộ Không
57.1%
4/3
1491842.1
Nunu & WillumpDiana
50%
1/1
-41487-4.5

Kết quả lane

Ngộ Không
Ngộ Không
7 đã chơi với
2/0/5
Thắng/Thua/D
28.6%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
2 đã chơi với
0/2/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Qiyana
Qiyana
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Xin Zhao
Xin Zhao
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Elise
Elise
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng