Khắc chế Nocturne
C
Jungle

Khắc chế Nocturne

Lưỡi Dao Bóng Tối
Thanh Gươm Bóng Tối
Q
Bóng Đen Bao Phủ
W
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
E
Hoang Tưởng
R
Sát Thủ
Sát Thủ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Nocturne

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
PantheonNocturne
100%
1/0
674-386-9
GravesNocturne
100%
2/0
90113010.5
DianaNocturne
100%
2/0
7151,13614
NidaleeNocturne
75%
3/1
93549911.5
Bel'VethNocturne
66.7%
4/2
-169760.2
Ngộ KhôngNocturne
62.5%
5/3
259-195-6.9
Lee SinNocturne
57.1%
4/3
-21832-7.7
OlafNocturne
50%
1/1
39189927.5
Jarvan IVNocturne
50%
2/2
-325-318-13
KaynNocturne
50%
1/1
717-1942

Pros played as Nocturne

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
NocturneTaliyah
70%
7/3
163335.7
Nocturne
100%
1/0
8670420
Nocturne
100%
1/0
1,1551,19622
NocturneKindred
100%
2/0
2562710.5
NocturneEkko
100%
1/0
-1884571
NocturneNidalee
80%
4/1
8404939.8
NocturneQiyana
66.7%
2/1
953628.5
NocturneKarthus
50%
1/1
444-173-20
NocturneNgộ Không
50%
2/2
663625.8
NocturneLee Sin
50%
2/2
-551976.7

Kết quả lane

Taliyah
Taliyah
10 đã chơi với
4/5/1
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
5 đã chơi với
4/1/0
Thắng/Thua/D
80%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
4 đã chơi với
2/2/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Vi
Vi
4 đã chơi với
3/1/0
Thắng/Thua/D
75%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
4 đã chơi với
0/3/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Qiyana
Qiyana
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Karthus
Karthus
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng