Khắc chế Nidalee
D
Jungle

Khắc chế Nidalee

Rình Rập
Phóng Lao / Cắn Xé
Q
Bẫy Rập / Vồ
W
Sức Mạnh Hoang Dã / Vả
E
Lốt Báo
R
Sát Thủ
Sát Thủ
48/34
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
14%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Nidalee

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Jarvan IVNidalee
66.7%
8/4
130-68-2.3
TalonNidalee
66.7%
8/4
216884.5
PantheonNidalee
58.8%
10/7
-431-266-4.7
VolibearNidalee
58.3%
7/5
-1561704
TaliyahNidalee
56.9%
37/28
-371-722.3
ViNidalee
55.3%
21/17
-752-372-4.6
KindredNidalee
53.8%
28/24
-344-146-2.5
UdyrNidalee
53.3%
8/7
-22328720.1
KaynNidalee
50%
6/6
2763389.3
Ngộ KhôngNidalee
48.9%
22/23
-361-254-4.9

Pros played as Nidalee

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
NidaleeKarthus
76.5%
13/4
145-40-5.4
NidaleeTaliyah
75%
21/7
4962115.4
NidaleeGraves
66.7%
22/11
3901601.5
NidaleeLee Sin
65.9%
29/15
3162217.9
NidaleeDiana
65.4%
17/9
3767-1
NidaleeNgộ Không
63%
17/10
58049010.6
NidaleeKayn
60.9%
14/9
4612402.2
NidaleeViego
57.8%
26/19
5021954
NidaleeElise
57.1%
8/6
61865416.3
NidaleeBel'Veth
56.3%
9/7
384910.9

Kết quả lane

Viego
Viego
45 đã chơi với
29/12/4
Thắng/Thua/D
64.4%
Tỉ lệ thắng
Lee Sin
Lee Sin
44 đã chơi với
26/13/5
Thắng/Thua/D
59.1%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
33 đã chơi với
17/8/8
Thắng/Thua/D
51.5%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
28 đã chơi với
18/7/3
Thắng/Thua/D
64.3%
Tỉ lệ thắng
Ngộ Không
Ngộ Không
27 đã chơi với
18/6/3
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Diana
Diana
26 đã chơi với
15/8/3
Thắng/Thua/D
57.7%
Tỉ lệ thắng
Kayn
Kayn
23 đã chơi với
12/5/6
Thắng/Thua/D
52.2%
Tỉ lệ thắng
Kindred
Kindred
23 đã chơi với
13/8/2
Thắng/Thua/D
56.5%
Tỉ lệ thắng
Poppy
Poppy
19 đã chơi với
13/2/4
Thắng/Thua/D
68.4%
Tỉ lệ thắng
Karthus
Karthus
17 đã chơi với
7/7/3
Thắng/Thua/D
41.2%
Tỉ lệ thắng