Khắc chế Neeko
D
Top

Khắc chế Neeko

Huyền Ảnh
Pháo Hạt
Q
Phân Hình
W
Xoắn Trói
E
Nổ Hoa
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Neeko

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
AkaliNeeko
100%
1/0
-801289-23
ShyvanaNeeko
100%
1/0
-776-726-2
FioraNeeko
100%
1/0
178-226-15
GnarNeeko
80%
4/1
1334181.2
CamilleNeeko
33.3%
1/2
-265-71-3.3
KayleNeeko
0%
0/1
-1,948-1,625-31
MordekaiserNeeko
0%
0/1
-440290-26
AkshanNeeko
0%
0/1
170-277-10

Pros played as Neeko

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Neeko
100%
1/0
1,24749220
Neeko
100%
1/0
49329616
Neeko
100%
1/0
19918811
Neeko
100%
3/0
1,33456526
Neeko
33.3%
1/2
-5-1456.7
NeekoKayle
0%
0/1
1,0931,67257
Neeko
0%
0/1
-505-247-14
Neeko
0%
0/2
-489-899-1.5
Neeko
0%
0/1
88474039
Neeko
0%
0/1
-218-84912

Kết quả lane

...
3 đã chơi với
1/1/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
3/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Kayle
Kayle
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng