Khắc chế Nasus
C
Top

Khắc chế Nasus

Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn
Quyền Trượng Linh Hồn
Q
Lão Hóa
W
Lửa Tâm Linh
E
Cơn Thịnh Nộ Sa Mạc
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
0%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Nasus

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
VladimirNasus
100%
2/0
-278-677-4.5
IreliaNasus
100%
2/0
1,7081,58839
OrnnNasus
100%
1/0
2562386
GragasNasus
100%
2/0
-122-3511
AkaliNasus
100%
1/0
3492548
ShyvanaNasus
100%
2/0
1,3991,66936
FioraNasus
100%
1/0
96417526
CamilleNasus
100%
1/0
2,4622,49758
YoneNasus
100%
2/0
1,13585128.5
GnarNasus
75%
6/2
99656326.1

Pros played as Nasus

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
NasusSejuani
100%
1/0
-397-5354
NasusFiora
100%
1/0
140482-6
NasusGwen
100%
1/0
-643-708-25
NasusKayle
33.3%
1/2
-211-198-1.7
NasusVladimir
0%
0/1
354-58-15
Nasus
0%
0/1
85252512
Nasus
0%
0/2
-593405

Kết quả lane

Kayle
Kayle
3 đã chơi với
1/2/0
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
0/1/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Vladimir
Vladimir
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Sejuani
Sejuani
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Fiora
Fiora
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Gwen
Gwen
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng