Khắc chế Morgana
C
Sup

Khắc chế Morgana

Lực Hút Tâm Linh
Khóa Bóng Tối
Q
Vùng Đất Chết
W
Khiên Đen
E
Trói Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Morgana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
SorakaMorgana
100%
1/0
378573-5
AsheMorgana
100%
1/0
1,2216530
PykeMorgana
100%
2/0
-462-56411.5
BlitzcrankMorgana
100%
1/0
-1121,14311
EliseMorgana
100%
1/0
1,4831916
ShenMorgana
100%
1/0
50951712
ZyraMorgana
100%
1/0
1,2078954
ThreshMorgana
100%
1/0
-546-9114
RakanMorgana
100%
2/0
-14626616.5
AmumuMorgana
66.7%
2/1
2526815.7

Pros played as Morgana

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
MorganaNautilus
60%
6/4
84-92-9.4
MorganaRakan
50%
6/6
160-72-7.8
MorganaAlistar
100%
2/0
576835-4.5
MorganaAshe
100%
1/0
987755-3
MorganaAmumu
100%
1/0
589-328-13
Morgana
100%
1/0
250-485-7
MorganaBard
100%
1/0
-534627
MorganaKarma
75%
3/1
1931760.8
MorganaRenata Glasc
66.7%
2/1
-432-230-1
MorganaBlitzcrank
37.5%
3/5
4582772.9

Kết quả lane

Rakan
Rakan
12 đã chơi với
4/5/3
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
10 đã chơi với
2/4/4
Thắng/Thua/D
20%
Tỉ lệ thắng
Blitzcrank
Blitzcrank
8 đã chơi với
4/3/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Leona
Leona
3 đã chơi với
3/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Renata Glasc
Renata Glasc
3 đã chơi với
0/1/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Alistar
Alistar
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Soraka
Soraka
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
Ashe
Ashe
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng