Lên đồ Miss Fortune
A
Adc

Lên đồ Miss Fortune

Q
W
E
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
5/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Matchup

Miss Fortune mạnh so với
55%
54%
53%
53%
53%
53%
53%
52%
51%
51%
51%
51%
51%
50%
50%
49%
49%
49%
48%
Miss Fortune yếu so với
48%
49%
49%
49%
50%
50%
51%
51%
51%
51%
51%
52%
53%
53%
53%
53%
53%
54%
55%

Trang bị sớm

Phép Bổ Trợ
61%
24
16%
7
14%
6
Các Trang bị khởi động
87%
35
3
9%
4
3%
1
Trang sức khởi động
100%
40
Đồ trang bị
Thứ nhất
Thứ nhì
65%
25
16%
6
13%
5

Lên đồ Miss Fortune trang bị

Mythic Item
95%
37
4%
2
1%
1
Trình tự mua Trang bị
Hai
Số ba
41%
12
18%
5
18%
5
Các Trang bị chính
76%
30
61%
24
29%
12
29%
12
16%
7
9%
4
5%
2
3%
1
3%
1
Đôi ủng cuối
51%
15
24%
7
20%
6
Trang sức cuối
94%
37
6%
3

Kỹ năng

Ưu tiên Kỹ năng Phép bổ trợ
Q
W
E
87%
35
Q
E
W
13%
5
Q
W
E
R

Bảng Ngọc

... + ...
...
...