Khắc chế Master Yi
A
Jungle

Khắc chế Master Yi

Chém Đôi
Tuyệt Kỹ Alpha
Q
Thiền
W
Võ Thuật Wuju
E
Chiến Binh Sơn Cước
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Master Yi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
TrundleMaster Yi
100%
1/0
-1,07210610
SkarnerMaster Yi
100%
1/0
-37260-1
GravesMaster Yi
100%
1/0
1,6606918
Kha'ZixMaster Yi
100%
1/0
-1,520-668-11
KaynMaster Yi
100%
1/0
1,16872016
Rek'SaiMaster Yi
100%
1/0
-372-37-6
ViegoMaster Yi
100%
1/0
-47635110
PantheonMaster Yi
75%
3/1
-16119-4.5
Jarvan IVMaster Yi
66.7%
2/1
-295-281-10
ViMaster Yi
66.7%
2/1
269-112-11

Pros played as Master Yi

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
Master YiTrundle
100%
1/0
5507128
Master YiGraves
100%
2/0
1,014141-3.5
Master Yi
100%
1/0
1,23435512
Master Yi
100%
1/0
-234762
Master YiKha'Zix
100%
1/0
44161817
Master YiLee Sin
80%
4/1
431216-0.4
Master YiNidalee
66.7%
2/1
2262617.3
Master YiRek'Sai
50%
2/2
597137
Master YiTaliyah
40%
2/3
4241891.2
Master YiViego
25%
1/3
-503-763-18.8

Kết quả lane

Lee Sin
Lee Sin
5 đã chơi với
2/0/3
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
Taliyah
Taliyah
5 đã chơi với
4/0/1
Thắng/Thua/D
80%
Tỉ lệ thắng
Rek'Sai
Rek'Sai
4 đã chơi với
2/1/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Viego
Viego
4 đã chơi với
1/3/0
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
Nidalee
Nidalee
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
Graves
Graves
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
Olaf
Olaf
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
Trundle
Trundle
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng